[GHN Logistics] National Operations Manager

Lương: Thỏa Thuận

Công ty: GHN Logistics,

Phòng ban: Operations

Hạn chót: 19/03 — 19/04/2019

Mô tả công việc

A. Mô tả công việc: 

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển vận hành tại khu vực quản lý để đảm bảo mục tiêu vận hành.
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ cam kết để đảm bảo vận hành xuyên suốt.
 • Phân tích và tối ưu hóa các tuyến vận hành hiện tại
 • Xây dựng và bổ sung các quy trình, hướng dẫn việc lấy/giao hàng hóa.; bộ quy chuẩn đóng gói hàng hóa vận chuyển đường bộ
 • Quản lý đội ngũ vận hành bao gồm First mile & Last mile, đảm bảo mọi hoạt động vận hành trong khu vực được diễn ra xuyên suốt, phục vụ khách hàng theo đúng cam kết.
 • Điều phối hoạt động vận hành trong khu vực gồm tất cả giai đoạn nhận hàng, phân hàng, giao hàng theo đúng lead time quy định.
 • Phối hợp với các bộ phận vận tải (Truck, Air) để luân chuyển hàng hóa trong khu vực theo đúng leadtime quy định.
 • Giám sát chất lượng dịch vụ vận tải của các nhà cung cấp. Xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng hiệu quả chi phí, bao gồm chi phí hoạt động vận hành và chi phí nhân công, đảm bảo mục tiêu cost/Revenue.
 • Theo dõi & điều chỉnh các kế hoạch, bao gồm hoạt động & chi phí vận hành hàng tháng, số lượng nhân sự & chi phí nhân công hàng tháng để cân đối doanh thu (Revenue) và chi phí (cost) hàng tháng, đảm bảo mục tiêu P&L.
 • Triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực) hàng tháng, hàng quý đội ngũ vận hành, đảm bảo đội ngũ đủ số lượng & chất lượng để đạt mục tiêu vận hành.
 • Kết hợp với phòng Nhân sự để triển khai các hoạt động đào tạo đội ngũ đặc thù cho khu vực, nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên .


B. Yêu cầu công việc:

1. Kiến thức:

 • Hiểu biết về Logistics, Giao nhận, kho bãi, Thương mại điện tử 
 • Tốt nghiệp ĐH trở lên 

2. Thái độ:

 • Có trách nhiệm với công việc, hướng đến kết quả (Result Oriented)
 • Tinh thần "Can do", "Customer Services" 

3. Kỹ năng:

 • Hoạch định chiến lược vận hành 
 • Lập và phân tích báo cáo 
 • Quản lý, đào tạo, phát triển nhân viên

4. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực logistics, ưu tiên về mảng transportation.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Giới tính (Gender)
Trình độ học vấn (Education)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Chọn địa phương bạn dự tuyển
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Nộp đơn ứng tuyển