(GHN Express) FL Supply Executive

Lương: 0 VNĐ

Công ty: GHN Express,

Phòng ban: Human Resource

Hạn chót: 21/05 — 20/06/2019

Mô tả công việc

- Tiếp nhận nhu cầu sử dụng FL từ đối tác qua Telegram hoặc Google sheet.

- Dùng app Ezjob để tuyển FL theo số lượng nhận được. Chu kì theo ngày hoặc tuần.

- Thông báo cho FL các thông tin: Chính sách hiện hành, các thông tin lương thưởng,…

- Lưu trữ và hệ thống được dữ liệu, báo cáo trực tiếp cho cấp trên hằng ngày, hằng tuần, khi có yêu cầu đột xuất..

- Tư vấn nhu cầu sử dụng cho phòng ban sử dụng FL về: chính sách, nội dung công việc, quy trình vận hành sử dụng FL

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển