[AhaMove HCM] Nhân viên quản trị chất lượng tài xế

Lương: 7,000,0009,000,000 VNĐ

Công ty: AhaMove,

Phòng ban: Operations

Hạn chót: 01/06 — 30/06/2019

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Xây dựng và duy trì hệ thống Quản trị Chất lượng dịch vụ của AhaMove

• Thu thập data liên quan đến Chất lượng dịch vụ từ hệ thống internal và external của AhaMove để tạo báo cáo thể hiện điểm Rating tài xế của AhaMove

• Làm báo cáo và đưa ra phương án tăng điểm Rating cho tài xế, giảm than phiền về Chất lượng dịch vụ

• Điều chỉnh và ban hành chính sách bảo đảm Chất lượng dịch vụ AhaMove

2. Xây dựng kế hoạch tăng điểm Rating tài xế AhaMove

 • Đưa ra kế hoạch về Chất lượng dịch vụ hàng tháng

•  Dự toán chi phí

• Làm việc với các phòng ban liên quan để đảm bảo kế hoạch chung của công ty

3. Quản trị độ hài lòng của khách hàng

• Liên hệ với các khách hàng đang dùng dịch vụ AhaMove để duy trì sự sử dụng và gia tăng độ gắn kết của khách hàng với AhaMove

• Kết nối với khách hàng cũ để họ quay lại dùng dịch vụ của AhaMove

• Xây dựng và duy trì cộng đồng tài xế AhaMove trên các mạng xã hội như Facebook/Zalo

• Giải quyết các vấn đề, sự cố liên quan đến tài xế AhaMove

4. Xây dựng, điều chỉnh chương trình training tài xế để đảm bảo chất lượng dịch vụ của AhaMove

 • Tạo ra, điều chỉnh chương trình training về quy định, quy trình hoạt động để đảm bảo chất lượng dịch vụ AhaMove

• Theo dõi chương trình training để đảm bảo độ phù hợp về quy trình

5. Giảm các tác nhân gây ảnh hưởng đến việc đánh giá điểm Rating tài xế và trải nghiệm khách hàng

 • Tìm ra các nhân tố xấu ảnh hưởng đến việc đánh giá chất lượng dịch vụ AhaMove

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Có hiểu biết về ngành e-commerce, e-logistics

- Customer-centric mindset

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phân tích

-  Kỹ năng lên kế hoạch kinh doanh: dự toán, phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường...

- Giỏi Excel, English 

- Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong các lĩnh vực Account/ Human Resource/ Customer services

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển