[AhaMove - HCM] Multi-media Executive

Lương: 7,000,0009,000,000 VNĐ

Công ty: AhaMove,

Phòng ban: Operations

Hạn chót: 08/09 — 31/03/2019

Mô tả công việc

1. Xử lý hình ảnh / Video

  • Chụp ảnh, quay video tại các chương trình mà team Community thực hiện. 
  • Xử lý, biên tập hình ảnh và video. 
  • Lưu trữ hình ảnh làm tư liệu cho team. 

2. Hỗ trợ và triển khai chương trình hỗ trợ cho tài xế

  • Hỗ trợ các thành viên và team khác trong các chương trình dành cho đối tác AhaMove ( nếu cần). 
  • Triển khai các chương trình đã được phân công theo kế hoạch chung của team. 

3. Tiếp và hỗ trợ tài xế cũ 

  • Trực Group Facebook và xử lý sự cố cho tài xế. 
  • Trực theo lịch phân công tại phòng đăng ký Tài xế, xử lý các sự cố phát sinh cho tài xế cũ. Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Công việc hiện tại của bạn (The most recent job)
Giới tính (Gender)
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển