[AhaMove HCM] Kế toán thanh toán

Lương: 8,000,00011,000,000 VNĐ

Công ty: AhaMove,

Phòng ban: Finance & Accouting

Hạn chót: 21/03 — 30/04/2019

Mô tả công việc

1.Kiểm soát bộ hồ sơ chi phí - Hàng ngày nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán từ các bộ phận:

- Hạch toán và theo dõi các tài khoản liên quan thanh toán, chi phí

- Input và kiểm tra VAT đầu vào

- Đối soát số dư công nợ phải trả nhà cung cấp

- Theo dõi tạm ứng của nhân viên

- Lưu trữ, sắp xếp chứng từ

- Các công việc khác theo sự điều phối của kế toán phụ trách khu vực

2. Làm các báo cáo :

 - Báo cáo số dư các tài khoản phụ trách

- Báo cáo và đối soát các tài khoản ngân hàng

- Các báo cáo nội bộ khác khi có yêu cầu

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Có kiến thức vể kế toán phải trả, thuế, giao dịch ngân hàng và kiểm soát chi phí
  • 2 năm kinh nghiệm làm kế toán
  • Kỹ năng phân tích, excel và các hệ thống phần mềm kế toán khác (đăc biệt Misa và Oracle) 
  •  Hiểu rõ các chính sách và quy định hiện hành của thuế 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển