[AhaMove HCM] C&B Leader

Lương: Thỏa Thuận

Công ty: Scommerce,

Phòng ban: Human Resource

Hạn chót: 06/05 — 05/06/2019

Mô tả công việc

Mô tả công việc:

- Kiểm soát lương, thuế PIT, BHXH, chính sách:

  • Lương: Tính và chi trả đúng thời hạn
  • BHXH: tham gia đúng đối tượng, đúng quy định của Luật. Giảm thiểu sai sót giữa dữ liệu BHXH với công ty.
  • Thuế PIT: đối chiếu dữ liệu với kế toán, tờ khai thuế hằng tháng, năm, số thuế đóng, mã số thuế nhân viên, giảm trừ gia cảnh
  •  Chính sách: đảm bảo đầy đủ

- Review lại quy trình tính lương: Chi tiết lương đúng với chính sách của công ty

- Phân tích và kiểm soát Staff cost

- Đề xuất các chính sách, phương án để đạt KPIs

Yêu cầu công việc:

  • Am hiểu các chính sách pháp luật liên quan quản trị tiền lương, BHXH, Thuế thu nhập,...
  • Có kinh nghiệm tính lương trên excel lẫn trên phần mềm.
  • Biết xây dựng các chính sách lương thưởng phúc lợi
  • Từ 4 năm kinh nghiệm ở C&B, ưu tiên đã làm việc cho các tổ chức trên 300 nhân viên.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển